top of page

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI SẢN SỐ

Đã cập nhật: 24 thg 1, 2023

Tài liệu này nhằm mục đích xác định vai trò của các bên tham gia cùng với phương thức bảo quản, sử dụng và phân phối tài sản số nói chung trên website thaysonbi.com

I. Tài sản số và các bên tham gia


1. Tài sản số:

Được định nghĩa là các loại file hình ảnh, âm thanh, file dữ liệu và các loại file mềm khác được đưa lên nền tảng thaysonbi.com


2. Các bên tham gia

Được định nghĩa là những người tham gia vào phát triển, cung cấp tài sản số hoặc những người quản lý và vận hành những tài sản số ấy.

  • Thầy Sơn BI và Ban quản trị

  • Nhân viên phát triển nội dung được ủy quyền trên thaysonbi.com

  • Đối tác cung cấp các tài sản số để đưa lên kinh doanh trên thaysonbi.com (xem Chính sách hợp tác phát triển tại đây)

  • Đối tác hỗ trợ tư vấn, chuyên gia được Thầy Sơn BI cộng tác làm việc (xem Chính sách hợp tác phát triển tại đây)


II. Phạm vi quản lý của các bên tham gia với tài sản số trên nền tảng thaysonbi.com


1. Thầy Sơn BI và Ban quản trị

  • Được phép toàn quyền quyết định phát hành hay gỡ bỏ các tài sản số trên thaysonbi.com

  • Tuân thủ các quy tắc về phát hành, dừng phát hành khóa học (tài sản số). Xem chi tiết tại đây


2. Nhân viên phát triển nội dung được ủy quyền

  • Được phép đăng tải các tài sản số nhằm mục đích công việc cá nhân bao gồm: tư vấn khách hàng, viết bài, xây dựng nội dung truyền thông, chiến dịch email trên nền tảng thaysonbi.com

  • Tuân thủ bộ quy tắc về chuẩn mực tài sản số do Thầy Sơn BI đề ra. Xem tại đây3. Đối tác cung cấp tài sản số để kinh doanh trên thaysonbi.com


Có toàn quyền việc quyết định dừng phát hành khóa học do bản thân đối tác nắm bản quyền trên nền tảng thaysonbi.com

Tuân thủ bộ quy tắc về chuẩn mực tài sản số do Thầy Sơn BI đề ra. Xem tại đây4. Đối tác hỗ trợ tư vấn, chuyên gia

  • Được phép đăng tải các tài sản số nhằm mục đích: tư vấn học viên, viết bài, trả lời các câu hỏi cho học viên trên nền tảng thaysonbi.com

  • Tuân thủ bộ quy tắc về chuẩn mực tài sản số do Thầy Sơn BI đề ra. Xem tại đây

1 lượt xem0 bình luận

Kommentare


Danh Mục

bottom of page