CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SQL - XÂY DỰNG NỀN TẢNG
PHÂN TÍCH & XỬ LÝ DỮ LIỆU

SQL là khóa học dành cho người nhập môn với ngành dữ liệu,  giúp bạn có cái nhìn đầu tiên về dữ liệu là gì, làm sao để truy vấn và quản trị dữ liệu cho đến hiểu biết chuyên sâu trong việc biến số liệu trở thành điều gì đó có ý nghĩa.

Kết thúc khóa học bạn sẽ

- Biết cấu trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Thành thạo truy vấn dữ liệu để trả lời các câu hỏi nghiệp vụ

- Nắm vững cách phân tích dữ liệu chuyên sâu bằng SQL

- Xử lý dữ liệu nâng cao với Procedures, Functions

- Hiểu và biết cách tối ưu hóa sử dụng INDEX, PARTITION

- Có những kiến thức về phương thức xây dựng Kho Dữ Liệu - Xu hướng đang thịnh hành cho các doanh nghiệp hiện nay.

SQL-A.png
SQL-B.png

POWER BI - KINH DOANH THÔNG MINH VỚI DỮ LIỆU

Power BI là khóa học từ cơ bản cho đến phức tạp dành cho các bạn muốn biết Business Intelligence, Data Analytics là gì. Bắt đầu từ Level 1 hướng dẫn bạn cách tư duy xây dựng Data Model, cách kéo thả báo cáo thông minh, điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đang rất cần. 

Cho đến việc thực hành dự án NHƯ THẬT (hệ thống cả trăm bảng dữ liệu với nhiều triệu bản ghi), giúp học viên có được thứ mà nhà tuyển dụng nào cũng cần đó là "Kinh nghiệm thực tế"

Kết thúc khóa học bạn có thể

- Thành thạo việc sử dụng Power BI để trực quan hóa dữ liệu

- Biết tiền xử lý dữ liệu, data clean, data transform ra sao

- Thuần thục các kỹ năng chính để xây dựng báo cáo (chart, slicers, filter..)

- Biết cách quản trị hệ thống, phân quyền dữ liệu cho người dùng (RLS)

- Nắm vững Power BI Service, thiết kế giao diện mobile cho báo cáo

PBI-A (1080 x 1780 px).png
PBI-B (1080 x 1780 px).png