top of page

Kết Quả

Đã tìm thấy 44 mặt hàng cho "Data engineer"

 • Performance Tuning SQL Query | Học Data | TSBI

  Khóa học đang được hoàn thiện, bạn vui lòng tham khảo các khóa học đã sẵn sàng tại đây Xem Khóa Học

 • Everything About Tableau Server | Học Data | TSBI

  Khóa học đang được hoàn thiện, bạn vui lòng tham khảo các khóa học đã sẵn sàng tại đây Xem Khóa Học

 • Using Tableau Prep for ETL | Học Data | TSBI

  Khóa học đang được hoàn thiện, bạn vui lòng tham khảo các khóa học đã sẵn sàng tại đây Xem Khóa Học

 • Make PowerBI DAX Become Easy | Học Data | TSBI

  Khóa học đang được hoàn thiện, bạn vui lòng tham khảo các khóa học đã sẵn sàng tại đây Xem Khóa Học

 • Học Làm Báo Cáo Excel Đẹp Mắt | Học Data Miễn Phí | TSBI

  Bạn sẽ sở hữu lộ trình học trong nhiều tháng giúp bạn thành thạo những kỹ năng cần thiết trong mảng Data Đặc biệt học data tại Thầy Sơn BI bạn sẽ chỉ cần có thiết bị có kết nối mạng là bạn hoàn toàn có thể

 • Làm Báo Cáo Đơn Giản Với Power BI | Học Data | TSBI

  Bạn sẽ sở hữu lộ trình học trong nhiều tháng giúp bạn thành thạo những kỹ năng cần thiết trong mảng Data

 • Manage & Scalling with Tableau Online | Học Data | TSBI

  Khóa học đang được hoàn thiện, bạn vui lòng tham khảo các khóa học đã sẵn sàng tại đây Xem Khóa Học

 • SHB

  dưới vai trò là chuyên gia tại TechMahindra đã được vinh hạnh tham gia vào dự án Phát triển hệ thống Data Các mô hình (Data Model) mà TechMahindra phát triển và nghiên cứu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu Tôi đã xây dựng các luồng ETL dữ liệu từ data source (Intellect Corebanking) vào hệ thống DWH mới cho các phân vùng Raw, Staging, DWH, Data Mart để thiết kế và tính toán cho cả ngàn chỉ số kinh doanh, KPI

 • Thầy Sơn BI - Đào tạo AWS cho Phân tích dữ liệu, Big Data

  Unlimited Audience, One Place Build, manage and deliver ads on every platform with clics. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Learn More How it Works Meet clics all-in-one solution for efficient marketers A one-stop shop that delivers your ads across all platforms Merge Audiences Save Time Smart Budget Allocations I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Learn More Why clics Put clics to work. Invest your time where it's needed Easy setup Set it up once, and you're good to go. No hassle or code required. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Book a Demo Smart budgeting With clics' budgeting system, you can rest assured your resources are spent wisely. Performance-based budgeting Dynamic resources allocation Book a Demo Beautiful ads templates Use clics epic design presets to match multiple platforms and formats. Image ads Video ads Story ads Interactive ads Book a Demo Features From API integrations to powerful analytics - clics has it all. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Discover clics' features Resources The latest from clics All Resources Our Clients Why companies like clics? "Ads performance increased - Our budget didn't" I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Sam Whol Demand Generation lead at ZoZ AI Subscribe to our newsletter to get all the updates and news about clics.

 • Thầy Sơn BI - Đào tạo Phân tích Dữ Liệu Hàng Đầu Việt Nam

  nhưng bạn vẫn sở hữu lộ trình học chuyên nghiệp đủ giúp bạn thành thạo những kỹ năng cần thiết của mảng Data

 • Techcombank

  Trong gần 1 năm triển khai dự án, tôi đã tích hợp T24 Corebanking và hệ thống Card về Data warehouse áp dụng các công nghệ rất mạnh mẽ và chuyên nghiệp như Oracle Golden Gate và Oracle Data Integrator.

 • SHB

  dưới vai trò là chuyên gia tại TechMahindra đã được vinh hạnh tham gia vào dự án Phát triển hệ thống Data Các mô hình (Data Model) mà TechMahindra phát triển và nghiên cứu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu Tôi đã xây dựng các luồng ETL dữ liệu từ data source (Intellect Corebanking) vào hệ thống DWH mới cho các phân vùng Raw, Staging, DWH, Data Mart để thiết kế và tính toán cho cả ngàn chỉ số kinh doanh, KPI

bottom of page