top of page

Hướng dẫn chuẩn bị để phỏng vấn hiệu quả

Hiệu quả - Nhiệt thành - Tận Tâm - Chuyên nghiệp

  • 1 gi
  • Nguyễn Đức Cảnh

Chi tiết liên hệ

  • Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

    0966686426

    thaysonbi.ida@gmail.com


bottom of page