KHÓA HỌC SQL

TOÀN TẬP - MS SQL SERVER
DÀNH CHO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Khóa học Toàn tập là khóa học trọn bộ kiến thức cần có được tổng hợp từ 2 khóa học Level 1 và Level 2. Khóa học được chắt lọc kiến thức để bạn có thể hoàn thành toàn bộ 2 level với thời gian chỉ bằng 80% khóa học gốc nhưng vẫn gần như đầy đủ kiến thức.

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Biết cách sử dụng Microsoft SQL Server

- Nắm vững cách tư duy để viết câu lệnh SQL chuẩn đi làm

- Truy vấn phân tích thành thạo dữ liệu bằng SQL (Query & Analysis)

- Được tiếp cận với các khái niệm và làm quen với nền tảng Cloud (đang HOT hiện nay)

- Truy vấn phân tích thành thạo dữ liệu với các câu lệnh phức tạp bằng SQL (Query & Analysis)

- Xử lý dữ liệu nâng cao với Procedures, Functions

- Hiểu và biết cách tối ưu hóa sử dụng INDEX, PARTITION

1.png

NỀN TẢNG - SQL LEVEL 1
NHẬP MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

SQL Level 1 là khóa học dành cho người nhập môn với ngành dữ liệu giúp bạn từ cái nhìn đầu tiên, dìu dắt bạn từ khi cài đặt phần mềm học tập cho đến khi thành thục truy vấn dữ liệu để trả lời các câu hỏi kinh doanh từ cơ bản đến "khó nhằn".

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Biết cách cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

- Nắm vững cách tư duy để viết câu lệnh SQL chuẩn đi làm

- Truy vấn phân tích thành thạo dữ liệu bằng SQL (Query & Analysis)

- Được tiếp cận với các khái niệm và làm quen với nền tảng Cloud (đang HOT hiện nay)

- Được định hướng lộ trình học, làm việc để hướng đến các mục tiêu mong muốn

SQL-A.png

CHUYÊN SÂU - SQL LEVEL 2
PHÂN TÍCH & XỬ LÝ DỮ LIỆU

SQL Level 2 là khóa học chuyên sâu trong việc biến số liệu trở thành điều gì đó có ý nghĩa. Được thiết kế như một phiên bản nâng cao (khó hơn) SQL Level 1 và bổ sung bộ kiến thức dành cho các bạn muốn hướng tới mảng Data Engineer.

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Truy vấn phân tích thành thạo dữ liệu với các câu lệnh phức tạp bằng SQL (Query & Analysis)

- Xử lý dữ liệu nâng cao với Procedures, Functions

- Hiểu và biết cách tối ưu hóa sử dụng INDEX, PARTITION

- Có tư duy xây dựng hệ thống dữ liệu cho các hệ thống như Kho dữ liệu (Data Warehouse)

- Có tư duy lập trình cơ bản

SQL-B.png