top of page

Excel Dashboard by Example

  • 44bước
  • 590Người
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Thông qua các báo cáo thực tế mà bạn có thể sẽ phải làm hàng ngày như HR Report, Sales Report, KPI... khóa học sẽ giúp bạn thông thạo các kỹ năng cần thiết để tạo ra chúng cũng như có tư duy đúng để xây dựng báo cáo dựa trên dữ liệu một cách chính xác, đẹp mắt và dễ hiểu

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page