top of page

Đặt Lịch Tư Vấn 1-1

Thầy Sơn BI và các chuyên gia hàng tuần sẽ sắp xếp lịch để tư vấn 1-1 qua Zoom giúp các bạn học viên SUPER VIP định hướng lộ trình học, cách làm CV, lựa chọn công ty, trải nghiệm phỏng vấn thử... Cũng như tất cả các thắc mắc khác một cách MIỄN PHÍ.

Điều này sẽ trang bị cho các bạn hành trang ban đầu để đối mặt với tất cả thử thách trong ngành Data theo kinh nghiệm của người đi trước dẫn dắt

bottom of page