top of page

Các khóa học Dữ liệu

Các khóa học dưới đây nằm trong lộ trình phát triển của Thầy Sơn BI. Chúng tôi luôn luôn cập nhật nội dung khóa học giúp tối ưu trải nghiệm học tập của bạn. Bạn chỉ cần khởi đầu với số tiền rất nhỏ để tận hưởng tất cả các dịch vụ, khóa học tuyệt vời mà chúng tôi đem lại!! 

Lộ Trình NGÀNH DATA

Học theo lộ trình chuẩn do Thầy Sơn BI cung cấp luôn là một lựa chọn sáng suốt nếu bạn muốn tham gia vào mảng Dữ liệu.

Các lộ trình học dư