top of page

Free (Trial) - 60 Days AWS - Cloud Practitioner

  • 38bước
  • 53Người

Giới thiệu

Khóa học Cơ bản tổng thể về hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services. Khóa học được thiết kế dựa trên giáo trình AWS Certified Cloud Practitioner với các bài giảng và Demo thực hành. Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người đã có một chút kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm gì về AWS. Tham gia khóa học, bạn sẽ hiểu: - Các dịch vụ lõi của AWS, bao gồm ảo hóa, hệ thống hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu, và lưu trữ. - Các phương pháp thực tiễn về bảo mật và tuân thủ trong điện toán đám mây AWS - Các trường hợp như làm thể nào để xây dựng sản phẩm và ứng dụng trong thực tế. - Cũng như chi phí, lợi ích, và tính kinh tế làm việc trong môi trường điện toán đám mây AWS LƯU Ý: Đây là khóa học TRIAL (FREE) nên nội dung và tài nguyên của khóa học sẽ không đầy đủ như khóa học chính thức. Khóa 60 Days AWS - Cloud Practitioner có tổng cộng 26 phần tương ứng 26 ngày học, nội dung TRIAL CHỈ gồm 4 ngày học đầu tiên.

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page