top of page

The First Report with Power BI

  • 45bước
  • 561Người
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

Khóa học đem lại những trải nghiệm đầu tiên về Power BI dành cho bạn.  Nó không phải là một khóa học chi tiết hay giải thích cặn kẽ các vấn đề, đối tượng và lý giải những thứ đó. Trong các khóa học tiếp theo bạn sẽ được học từng phần 1 cách đầy đủ và chi tiết nhất. Khóa học giúp bạn nhanh chóng có thể cài đặt và sử dụng được Power BI ngay lập tức chỉ sau vài giờ học ngắn ngủi. Từ cách kết nối đến dữ liệu, thêm xóa cột, dòng, cho đến dựng mô hình dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo từ dữ liệu của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra là Power BI không quá khó để có thể làm việc được Kết thúc khóa học bạn có thể: - Cài đặt và hướng dẫn sử dụng Power BI cho máy Windows - Biết được các tính năng và giao diện chính khi làm việc với Power BI - Liên kết được Power BI với file Excel (loại dữ liệu quen thuộc nhất với dân văn phòng) - Biết cách xử lý dữ liệu khi gặp lỗi trong file Excel của bạn cũng như thêm bớt thông tin - Nắm được cách Power Query hoạt động và tính năng chính của nó - Biết về mô hình dữ liệu là gì và tạo ra được mô hình dữ liệu để làm báo cáo - Xây dựng được những đối tượng đầu tiên trong báo cáo (bố cục, icon, image, chart...) và có khả năng tùy chỉnh, làm đẹp chúng - Có khả năng tạo các công thức tính toán đơn giản phục vụ báo cáo - Ứng dụng lọc dữ liệu (filter, slicer) để có thể tương tác linh hoạt - Biết cách đưa báo cáo lên cloud để sử dụng và chia sẻ với đồng nghiệp

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page