top of page

SHB

Xây dựng hệ thống Kho dữ liệu và báo cáo thông minh (BI) hoàn toàn mới và hiện đại. Mong muốn của chúng tôi là số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu hàng ngày dành cho mọi hoạt động quản trị và kinh doanh tại SHB

Sài Gòn - Hà Nội Bank (SHB) là một trong những ngân hàng có thâm niêm hoạt động lâu dài tại Việt Nam (28 năm).
Họ đã xây dựng một hệ thống nền tảng dữ liệu qua nhiều năm và có độ phức tạp nhất định.

Trong những năm gần đây, SHB rất tập trung vào việc đẩy mạnh công nghệ kỹ thuật cao cũng như định hướng quản trị dữ liệu là tối quan trọng.
Tôi dưới vai trò là chuyên gia tại TechMahindra đã được vinh hạnh tham gia vào dự án Phát triển hệ thống Data Warehouse và Báo cáo thông minh (BI) nền tảng hệ sinh thái Oracle hoàn toàn mới cho SHB.
Để tích hợp gần như toàn bộ các mảng kinh doanh và quản trị của một ngân hàng vào hệ thống Kho dữ liệu chung là một thách thức không đơn giản với tôi và đồng nghiệp.
Tuy nhiên, TechMahindra là một công ty có kinh nghiệm lâu năm triển khai các dự án trong mảng tài chính, ngân hàng. Các mô hình (Data Model) mà TechMahindra phát triển và nghiên cứu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của SHB.

Tôi đã xây dựng các luồng ETL dữ liệu từ data source (Intellect Corebanking) vào hệ thống DWH mới cho các phân vùng Raw, Staging, DWH, Data Mart để thiết kế và tính toán cho cả ngàn chỉ số kinh doanh, KPI, quản trị khác nhau tại đây.
Ngoài ra, xây dựng hệ thống báo cáo, phân quyền truy cập cho người dùng sao cho hợp lý và chính xác nhất cũng là nhiệm vụ của tôi và đồng nghiệp.

Trong gần 1 năm triển khai dự án, tôi đã học hỏi được rất nhiều khía cạnh về nghiệp vụ thú vị tại đây.

bottom of page