top of page

CHÍNH SÁCH GÓI THÀNH VIÊN ĐỒNG HÀNH 2023

Để xem cách kích hoạt gói "ĐỒNG HÀNH 2023" hoặc các gói miễn phí (0 đồng) khác, quý Học viên xem tại đây


I. Diễn giải

ĐỒNG HÀNH 2023 là gói thành viên miễn phí được Thầy Sơn BI triển khai dành cho tất cả các tài khoản thành viên trên website thaysonbi.com


II. Đơn giá


0 đồng - Miễn phí


III. Phạm vi sử dụng

Những điều sau đây là các quy định chỉ áp dụng cho gói ĐỒNG HÀNH 2023. Không áp dụng cho các gói khác.

  1. Đối tượng học viên: Toàn bộ tài khoản đã đăng ký trên https://www.thaysonbi.com/

  2. Khóa học truy cập: Gói "ĐỒNG HÀNH 2023" được truy cập toàn bộ các khóa học đã có và sắp có trên trang https://www.thaysonbi.com/

  3. Thời hạn sử dụng: 180 ngày.

  4. Số lần mua: Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 lần duy nhất.


IV. Phụ lục

THAYSONBI có toàn quyền thay đổi thời hạn cũng như chính sách liên quan đến gói "ĐỒNG HÀNH 2023" mà không cần thông qua các Học viên đã đăng ký gói này.CHÚC BẠN CÓ TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP TUYỆT VỜI TRÊN NỀN TẢNG HỌC DATA TRỰC TUYẾN - THAYSONBI.COM !!!

28 lượt xem0 bình luận

Kommentare


Danh Mục

bottom of page