top of page

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG

Đã cập nhật: 23 thg 1, 2023

Chúng tôi phối hợp với các cá nhân, đơn vị tuyển dụng và các kênh tuyển dụng lớn trong nước cũng như nước ngoài để hỗ trợ học viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mảng Dữ liệu.


Các nội dung của chính sách:

I. Đối tượng hỗ trợ

II. Phạm vi hỗ trợ tuyển dụng

III. Các kênh đối tác tuyển dụng

IV. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

I. Đối tượng hỗ trợ

Chính sách Hỗ trợ tuyển dụng (sau đây viết tắt là HTTD) được áp dụng cho những người dùng có tài khoản vẫn còn hiệu lực của gói thành viên có trả phí SUPER VIP nếu Thầy Sơn BI được yêu cầu hỗ trợ tìm cơ hội nghề nghiệp.


Trong một số trường hợp hoặc chương trình khác do Thầy Sơn BI ban hành cũng có thể mở rộng nhóm đối tượng này ra với các thành viên ngoài nhóm SUPER VIP (sẽ có văn bản chính sách đi kèm).


II. Phạm vi hỗ trợ tuyển dụng


Thời gian hỗ trợ tuyển dụng: Trong thời gian gói SUPER VIP còn hiệu lực. Với các thành viên không thuộc gói SUPER VIP nhưng được hỗ trợ theo các chính sách khác thì sẽ có thời gian hỗ trợ tương ứng được xác định đi kèm chính sách đã triển khai.


Kênh tuyển dụng hỗ trợ: Toàn bộ các kênh mà Thầy Sơn BI liên kết


Cơ hội hỗ trợ: Tất cả các cấp độ công việc phù hợp với trình độ và mong muốn của người yêu cầu hỗ trợ tìm việc.


III. Các kênh đối tác tuyển dụng

Thầy Sơn BI liên kết với các cá nhân, đơn vị tuyển dụng và nền tảng tìm việc làm sau:

  • Headhunter của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

  • Các cá nhân có quyền hạn trong việc tuyển dụng cho doanh nghiệp

  • Nền tảng tìm việc làm IT - LinkIn

  • Các website và nền tảng tuyển dụng khác


IV. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi chỉ đóng vai trò làm cầu nối cho ứng viên là khách hàng đặc biệt của thaysonbi.com với các đối tác có nhu cầu tuyển dụng mảng IT, Dữ liệu.

Chúng tôi không có trách nhiệm hay nhận bất cứ khoản chi phí nào để giúp ứng viên chắc chắn được nhận việc hay chắc chắn vượt qua phỏng vấn.

Thầy Sơn BI chỉ đóng vai trò giúp kết nối để đem lại lợi ích cho cả học viên và các đối tác tuyển dụng của chúng tôi.

8 lượt xem0 bình luận

Comments


Danh Mục

bottom of page