top of page

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN HỌC PHÍ

Tài liệu này nhằm mô tả chính sách về việc thanh toán học phí nói chung mà cá nhân hoặc tổ chức thanh toán cho Thầy Sơn BI bao gồm:

  • Thanh toán khóa học trực tuyến lẻ trên nền tảng thaysonbi.com

  • Thanh toán gói thành viên trả phí trên nền tảng thaysonbi.com

  • Thanh toán học phí khóa học offline

  • Thanh toán chi phí giảng dạy cho doanh nghiệp

I. Loại tiền tệ dùng để thanh toán

Các giao dịch thanh toán chỉ chấp nhận Việt Nam Đồng (VNĐ)


II. Các phương thức thanh toán

Thầy Sơn BI chấp nhận các phương thức thanh toán theo mô tả chi tiết sau đây.


1. Thanh toán cho các khóa học, gói thành viên trên nền tảng thaysonbi.com

  • Chuyển khoản ngân hàng: Xem hướng dẫn

  • Thanh toán qua Paypal: Hiện chưa áp dụng


2. Thanh toán cho các khóa học offline hoặc giảng dạy doanh nghiệp

Chuyển khoản ngân hàng: Xem hướng dẫn

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt


3. Thanh toán trả góp: Chưa áp dụng


III. Chính sách bồi hoàn và giải quyết tranh chấp

  • Các vấn đề phát sinh cần hoàn phí được mô tả chi tiết tại đây

  • Giải quyết khiếu nại về học phí theo hướng dẫn tại đây


IV. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi đơn thuần chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến tự động.

Chúng tôi không xác thực nguồn tiền thanh toán đến từ đâu, có hợp pháp hay không. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng có thẩm quyền khi được yêu cầu để cung cấp các thông tin xung quanh khoản thanh toán liên quan đến khóa học của chúng tôi.


34 lượt xem0 bình luận

Comments


Danh Mục

bottom of page